חדשות ומבצעים
מותגים
IMEX
LOZ
HANYE

תקנון


תקנון ותנאי השימוש באתר IMEX
מבוא
1.התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.
2. אתר IMEX.CO.IL הינו אתר אינטרנט המשמש כזירת מכירות אלקטרונית ובמה להצגה ורכישת מוצרים ושירותים על ידי כלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
3. רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים קבועה בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
4. תנאי מוקדם לתוקף קניה של רוכש באתר הוא אישור ותשלום חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין IMEX.CO.IL לכל דבר ועניין.
6. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
7. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המכירות - כללי
1. אתר IMEX.CO.IL מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה (להלן: "החברה")

המוצרים המוצעים למכירה
1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה", דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר ע"י- IMEX.CO.IL מחיר המכירה (להלן: דף המכירה)
2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על הקישורית "פרטים" בדף המכירה כפי שיופיע באתר.

שיטות המכירה ב IMEX.CO.IL
מכירה רגילה/ישירה ו/או מכירת מוצרים במבצע
במכירה רגילה/ישירה ו/או מכירת מוצרים במבצע מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
1. IMEX.CO.IL תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה הנ"ל רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של האתר, כפי שיפורסם.
3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

מסים
כל המחירים באתר כוללים מע"מ במידה וחל מע"מ על אותם מוצרים תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

אופן ההשתתפות במכירות
1. במשך הליך הקניה ימלא כל קונה מספר פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההקניה כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע IMEX.CO.IL בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה והתשלום ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי IMEX.CO.IL וניתן יהיה להתחיל בטיפול משלוח החבילה.
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי IMEX.CO.IL יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של IMEX.CO.IL לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו IMEX.CO.IL את העסקה כמבוטלת.
9. מבצע הפעולה יחשב כקונה רק בתנאי שעמד בכל תנאי התקנון ורק לאחר אימות ובדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה והתשלום מהן.
10. יובהר ויודגש כי תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט מדי פעם רצופה בתקלות שונות אשר משפיעות בין השאר על קצב התקשורת והעברת הנתונים, אי לכך מומלץ להגיש הצעה לא יאוחר מדקה אחת לפני מועד תום המכירה.

ביטול קניה
1. בשל שיטת המכירה הנהוגה באתר לא ניתן לבטל או לשנות את הקניה אחרי ביצועה.
2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
3. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל IMEX.CO.IL וכן אל הספק מציע המוצר ו/או השרות.
4. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.
5. אם סופק המוצר לקונה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים על הלקוח.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שניתנה הסכמה מראש .
8. IMEX.CO.IL יהיו רשאים לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה גם לאחר שהתקבלה ואושרה במקרים הבאים:
8.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
8.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
8.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
8.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף הקניה.
10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה ומכירה, רשאים IMEX.CO.IL לבטל את ההזמנה והמכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
IMEX.CO.IL לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד או אחר שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים
1. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף הקניה, או לסניף הדואר הקרוב תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
IMEX.CO.IL לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית IMEX.CO.IL יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א- ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. במכירה בתשלומים רשאית IMEX.CO.IL לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בדף המכירה וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

אבטחת מידע ופרטיות
1. IMEX.CO.IL נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. פרטי התשלום אינם נשמרים על ידי האתר בשום צורה שהיא. עבור כל הזמנה תידרשו למסור את פרטיכם.
במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, IMEX.CO.IL לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. IMEX.CO.IL מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
4. IMEX.CO.IL ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז IMEX.CO.IL שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית
5. IMEX.CO.IL לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
6 הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
7. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של IMEX.CO.IL ו/או מי מטעמה .
8. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם IMEX.CO.IL.
9. רישומי המחשב של IMEX.CO.IL בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
10. נפלה טעות בתיאור ו/או במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את IMEX.CO.IL יהיו רשאים לבטל מכירה אשר נתקבלה ע"י מי מהגולשים הקונים באתר.

אמינות ב IMEX.CO.IL
1. IMEX.CO.IL מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה IMEX.CO.IL לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
2. לכל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות קיים תיעוד מלא.

אחריות
1. IMEX.CO.IL נוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת IMEX.CO.IL ו/או הנובעות מכח עליון, IMEX.CO.IL לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
2. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר הינם בבעלות ואחריות IMEX.CO.IL ונמצאים באחריותם הבלעדית , אלא אם כן נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים טיבם ואיכותם נמסרו ע"י IMEX.CO.IL ונמצאים באחריותה הבלעדית והמלאה.
3. IMEX.CO.IL ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית ו/או הקבוצתית ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
בעצם השתתפותך במכירות השונות, אתה מודע לכך ומצהיר בכך שהינך מסכים לכל התנאים הרשומים לעיל ללא שום סייג.
תקנון זה הינו הסכם לכל דבר בין IMEX.CO.IL לבינך הגולש, במידה ואינך מסכים לאחד מהכללים ו/או התנאים הרשומים לעיל, חלקם או כולם, הינך מתבקש שלא להירשם לאתר, לא להשתתף במכירות ולא לקחת שום חלק ו/או פעילות כלשהי באתר.
IMEX.CO.IL .4 כותבת ו/או עורכת את המלל ו/או את תוכנו של האתר.
IMEX.CO.IL ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות לתוכן המועלה באמצעות גולשים ו/או להפרת זכויות יוצרים ע"י צד ג'. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע מוזמן לפנות ל IMEX.CO.IL בהודעה כתובה ומנומקת המבקשת את הסרת ההפרה עד לבירור העניין אל מול הצד המפר לכאורה.

שונות
1. הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהה נתונה אך ורק לבתי המשפט באזור ירושלים.
2. התקנון עודכן ביום 15/2/12 וניתן לשינוי בכל עת ע"י IMEX.CO.IL על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

נספח א (מוצרים המסופקים ישירות מהיצרן)
בהיכנסך לאתר ובטרם ביצוע עסקה לרכישת מוצר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן, המהווים בסיס משפטי מחייב לכל מצג, טובין ושירותים המוצגים באתר זה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.

כל המבצע פעולה באתר מודע ומסכים בזה באופן מוחלט לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר, וכי הוא מסכים בזה כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעליי האתר ו/או מפעיליו, ו/או מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי בעלי האתר ו/או מפעיליו.

לכן, קרא תקנון זה בקפידה יתרה. ביצוע הזמנה באתר מהווה הסכמתך המלאה לתנאים הכלולים בו.

כללי
1.1 מספר מוצרים (בפירוט המוצר זה יופיע בהדגשה) האתר משמש כמתווך בין הלקוח וספקי המוצרים.על המוצרים האלו הלקוח ישלם את מלוא המחיר ל-IMEX.CO.IL ו- IMEX.CO.IL מצידה תבצע את ההזמנה מול ספק המוצר ותדאג למשלוח המוצר אל הל'קוח.
1.2 מחיר אותן מוצרים יכול להשתנות מיום ליום מפני שהם צמודים לשער הדולר.
1.3 המוצר מוזמן מן הספק רק לאחר אישור העסקה.
1.4 המוצרים מגיעים עם הוראות הפעלה באנגלית בלבד וללא הוראות הפעלה בעברית.
משלוחים וזמן אספקה
2.1 המוצר ישלח על ידי הספק עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
2.2 המוצרים נשלחים ישירות מן הספק בהונג קונג, סין או ארה"ב הישר אל הלקוח בישראל בדואר אויר.
2.3 זמן המשלוח תלוי בשרותי הדואר במדינת המוצא ובדואר ישראל.
2.4 זמן אספקת המוצר הוא עד 21 ימי עסקים מיום משלוח המוצר על ידי הספק. (זמן ממוצא להגעת המשלוח הוא 10 למי עסקים)
2.5 מוצרים שהוזמנו בחודש דצמבר או ינואר אספקתם עשויה להתארך עד 31 למי עסקים עקב עומס בשירותי הדואר בגלל החגים (חג המולד, ראש השנה האזרחית וראש השנה הסינית)
2.6 המוצרים נשלחים ללא תוספת תשלום לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח.
מכס ומיסוי
3.1 המוצרים נשלחים בדואר חבילות מחו"ל. על פי פקודת המכס, מוצר שעלותו הכוללת (מחירו+עלות המשלוח) אינה עולה על 75$, פטור מתשלום מיסים (נכס ו/או מע"מ).
3.2 בכל בעיה של שחרור חבילה מן המכס ו/או דרישה לתשלום מיסים, ניתן להציג לפקיד המכס את פרוט התשלום עבור המוצר ואת דף המוצר כפי שמופיע באתר החנות.
3.3 היה והחליט פקיד המכס, מכל סיבה שהיא, לעקב חבילה ו/או לדרוש תשלום מיסים עבור שחרור החבילה, מוסכם בין הצדדים כי על הלקוח מוטלת חובת תשלום המיסים ושחרור החבילה מן המכס.
3.4 בכל מקרה של דרישה לתשלום מיסים מכל סוג שהוא, מוסכם בין הצדדים כי הלקוח מסכים בזה כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החנות.
אחריות
4.1 האחריות הינה אחריות יצרן. החנות מהווה ספק שירות בלבד.
4.2 תנאי האחריות הם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היצרן.
4.3 הפעלת האחריות נתונה לשיקול דעתה של החנות. באם תמצא החנות לנכון להפעיל את האחריות, על הלקוח לשלוח את המוצר למשרדי החנות בדואר רשום. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח ישא במלא הוצאות האריזה ודמי המשלוח.
4.4 פגיעה פיזית שנגרמה בזדון או ברשלנות או משימוש לקוי או אי התקנה נכונה גורמת לפקיעת האחריות.
4.5 האחריות לא תחול במקרה של ברק, קצר חשמלי, שריפה, רטיבות, שבר או שימוש לא נאות במוצר.
4.6 אין אחריות על מוצרים שניזוקו כתוצאה מהצטברות אבק או גורם אחר, או כל נזק הנגרם כתוצאה מהזנחה וחוסר טיפול בסיסי.
שירות
5.1 נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון בכל שאלה.
5.2 ניתן לקבל שרות טלפוני במספר 052-6752828.
ביטול עסקה והחזרת מוצרים
6.1 חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, קובע כי במידה ובחרתה לבטל את העסקה, רשאית IMEX לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשתה או 100 ש"ח, הנמוך מבינהם.
במידה ובוטלה העסקה ע"י הלקוח שלא עקב פגם, חלה חובה על הלקוח להוביל את המוצר לחנות באופן עצמאי.
6.2 ביטול מוצרי סטריאו: מוצרי סטריאו שהותקנו ברכב לא ניתן יהיה להחזיר, אלא אם כן מדובר במוצר פגום או באחד המקרים המאוזכרים בחוק.
6.3 החזקת המוצר תתבצע במסגרת 14 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר, באריזתו המקורית ללא שנפתח, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול נכל מין וסוג שהוא, ובלבד שלמוצר זה ישנה אחריות כחוק.

 
צוות IMEX.CO.IL מאחל לכולכם קנייה מהנה.